Exaktgruppen bygger nya medier för 2020-talet

Exaktgruppens verksamhetsområden är uppbyggnad av nya nätmedier, videoproduktioner, pr och kommunikation. Vårt första projekt är nättidningen Exakt24 och nya satsningar kan väntas under 2020.

Detta är en temporär hemsida i väntan på Exaktgruppens ordinarie.