Bäste läsare,

Insikt24 har under en längre tid erbjudit alternativa perspektiv på aktuella händelser i textform. Nu väljer vi att utveckla vårt koncept till att också omfatta ljud. I och med detta lanserar vi den nya podcasten Insiktsfullt, som avser att fördjupa innehållet i tidningen, ofta med inbjudna gäster.

Vi har tidigare publicerat ett introduktsavsnitt, där vi gick igenom podcastens innehåll och upplägg. I det aktuella avsnittet diskuterar vi de djupare lärdomarna som kan dras av etablissemangets rosévinsminglande i Almedalen.     

I en tid av likriktad media vill Insikt24 bjuda på nyheter och perspektiv som inte kommer till uttryck i etablerad media. Insikt24 expanderar hela tiden och desto fler prenumeranter vi får, desto större möjligheter har vi att producera kvalitativ journalistik. Det gäller särskilt tids- och resurskrävande granskningar. Om du vill stödja Insikt24 i detta arbete och ta del av allt låst material på hemsidan, bli prenumerant! 

Simon O. Pettersson
Chefredaktör Insikt24
www.insikt24.se

Podcasten Insiktsfullt

Detta är ett engångsutskick. Vill du inte ha fler mail, klicka här.